งานทะเบียน

ชั้น             เลขประจำตัว     ชื่อ-นามสกุล                                    หมายเหตุ

ม.6/1        04857           น.ส. ณธิดา พรแสน                           ทางเลือก

ม.3/4        05505           ด.ญ. นิฌานันท์ เหมือนแสงศรี             ทางเลือก

ม.2/1        05547           ด.ญ. กัลยกร ธรรมสูตร                      ย้าย

ม.2/3        05625           ด.ญ. ณิชนันทน์ ทุมพล                      กำลังย้าย

ม.4/2        05278           นาย นนธวัช ปะทะโล                        ย้าย

ม.4/2        05690           นาย เกื้อกูลย์ จันชำนิ                          ย้าย

ม.4/2        05694           นาย พงศ์ศักดิ์ ใจกล้า                         ย้าย

ม.6/2        04854           นาย อัมรินทร์ ปิ่นแก้ว                        ทางเลือก

ม.4/3        05703           น.ส. สุภาวรรณ ดวงรัตน์                     ย้าย


ชื่อวิชารูปแบบภาษาอังกฤษ

ใช้ Microsoft 365 ฟรี

Office 365 Education สำหรับภาคการศึกษา

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมได้รับสิทธิ์ใช้ office 365 A1 ฟรี 

Office 365 ฟรีสำหรับเว็บมาพร้อมกับแอปยอดนิยม เช่น Outlook, Word, PowerPoint, Excel และ OneNote ครูและนักเรียนจึงสามารถทำงานร่วมกัน สื่อสารอย่างราบรื่น และสร้างสรรค์เนื้อหาอันยอดเยี่ยม 

ควบคุมอีเมลของคุณด้วย Outlook สำหรับเว็บพร้อมกล่องจดหมายขนาด 50 GB 

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://www.office.com/

นักเรียนสามารถค้นหาอีเมลสำหรับใช้ Microsoft 365 ที่มีรูปแบบเป็น xxx@365.nwp.ac.th ได้ที่ปุ่ม "ค้นหาอีเมล"