งานทะเบียน

05358 นางสาวจุรีรัตน์  สงครามรอด  ม.6/1

05552 เด็กหญิงธนภรณ์ มุ่งตรง ม.2/1

05494 เด็กชายสิรวิชญ์ ยาสันเทียะ ม.3/4

05491 เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีสมบัติ ม.3/4

05480 เด็กชายณัฐกร  กกสันเทียะ ม.3/4

05460 เด็กชายอาธิวราห์  ฤทธิสน ม.3/3

ชื่อวิชารูปแบบภาษาอังกฤษ

ใช้ Microsoft 365 ฟรี

Office 365 Education สำหรับภาคการศึกษา

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมได้รับสิทธิ์ใช้ office 365 A1 ฟรี 

Office 365 ฟรีสำหรับเว็บมาพร้อมกับแอปยอดนิยม เช่น Outlook, Word, PowerPoint, Excel และ OneNote ครูและนักเรียนจึงสามารถทำงานร่วมกัน สื่อสารอย่างราบรื่น และสร้างสรรค์เนื้อหาอันยอดเยี่ยม 

ควบคุมอีเมลของคุณด้วย Outlook สำหรับเว็บพร้อมกล่องจดหมายขนาด 50 GB 

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://www.office.com/

นักเรียนสามารถค้นหาอีเมลสำหรับใช้ Microsoft 365 ที่มีรูปแบบเป็น xxx@365.nwp.ac.th ได้ที่ปุ่ม "ค้นหาอีเมล"